Vinterförvaring och service av båtar i varmhall

           

Start Feedback Sök Kameror Miljöpolicy                     Här finns vi >>>

 

Start

Försäljning av Bio-Protect 2
Förebygger  dieselbakterier
i båtens bränsletankar

 

Shrink Wrap Inplastningar

 

 

Försäljning och installationer av AIS system från True Heading

 

 
 
 
Försäljning och installationer
av hydrauliska landgångar
 

 

Försäljning och installation av Yachtsafe båtlarm med trådlösa givare

 

 

                                   Miljöprofil

JTS Yacht Service reparerar, förvarar och underhåller båtar inom yrkes- och nöjestrafik. Vi har som målsättning att minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan, nämligen hantering av båtar, reparationsarbeten, rengöring, service och underhållsarbeten.

Vad är vår målsättning?

 

Vi ska hålla oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i gällande miljölagstiftning och lyssna aktivt på våra kunders önskemål.

Vi arbetar förebyggande och strävar efter att ständigt förbättra oss i miljöarbetet.

Vi ska i möjligaste mån prioritera de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.

Hur tar vi då vara på de möjligheter vi har?

 

Uppvärmningen sker till största delen med värmepumpar.

Tvätt av båtar sker på en spolplatta.

Spolplattan är kopplad till ett biologiskt reningsverk där mikroorganismer förbrukar slammet på ett naturligt och miljöriktigt sätt.

Miljöstation för färgrester, batterier, plast och kemikalier.

Sugutrustning för tömning av septitankar införskaffad 2015.

Under 2015 påbörjades arbetet med att byta ut dieseldrivna arbetsfordon till fordon med eldrift.

För oss är det mycket viktigt att våra kunder verkligen känner att vi här på JTS Yacht Service bygger en hållbar miljöprofil med ett väl genomtänkt miljöprogram.