Vinterförvaring och service av båtar i varmhall

           

Start Uppåt Feedback Sök Kameror Miljöpolicy                     Här finns vi >>>

 

Start
Uppåt

Försäljning av Bio-Protect 2
Förebygger  dieselbakterier
i båtens bränsletankar

 

Shrink Wrap Inplastningar

 

 

Försäljning och installationer av AIS system från True Heading

 

 
 
 
 
 
Försäljning och installationer
av hydrauliska landgångar
 

 

Försäljning och installation av Yachtsafe båtlarm med trådlösa givare

 

Dieselbakterier. Ett snabbväxande problem.

Hur uppstår dieselbakterier?

Oljeprodukter vill likt andra organiska material brytas ner av mikroorganismer som är naturligt förekommande i mark. De kommer in i bränslet via luften under förvaring och hantering.
Kolet i bränslet används som föda för tillväxt och de börjar växa vid kontakt med kondensvattnet i botten av tanken, eller de små vattendropparna som svävar fritt i bränslet.
 
Mikroorganismer i detta sammanhang omfattar bakterier, svampar och alger, som i förbindelse med diesel och övriga brännoljor populärt kallas dieselbakterier
 
När optimala förhållandet uppstår för bakterierna i form av vatten och lämplig temperatur, så förökar de enskilda mikroorganismerna sig mycket snabbt och kommer så småningom att fylla mer och mer i botten av tanken med ett brun/svart, klibbigt, slemmigt lager.
 
Detta kommer så småningom att resultera i ett totalt bränslestopp. 
 
Ett antal haverier, där slemmet på grund av grov sjö, rörts om i bränsletanken/tankarna och sedan satt igen bränsletillförseln, med påföljande motor stopp, har inträffat.
Ett vanligt tecken på att dieseln infekterad är färgförändringar på bränslet i glaskoppen på filtren.        
 
Även ytorna i tankar och resten av bränslesystemet angrips och utsätts för en etsning, vilket kan förorsaka betydande skador på spridare och pumpar.

Hur kontrollerar man eventuellt angrepp dieselbakterier?

Förutom tidigare nämnda optiska kontrollen i bränslefiltret som bara antyder att det kan finnas angrepp, bör man göra en kontroll med Dipstick Combi som är en enkel och kvalitetssäker lösning
för att påvisa en eventuell förekomst av aeroba bakterier och mögel i bränsle och kylvätskor.
Provtagning och inokulation görs genom att doppa Dipstick Combi i vätskan man vill kontrollera.
Resultatet fås enkelt efter inkubering, genom att jämföra antalet kolonier på agarplattan med gränsvärdena på den avläsningsmall som medföljer varje förpackning.
 
Hur undviker man dieselbakterier?
Det viktigast är att undgå kondensvatten i bränsletanken, vilket kan vara svårt.
Det är i de flesta fall är det omöjligt att dränera bort kondensvattnet från bränsletankarna, både i fritidsbåtar och större maskindrivna enheter vilket gör dessa extra utsatta för angrepp.
 
Genom att tillsätta BIO-PROTECT 2 vid varje tankning, i förhållandet 1:5000, får man en förebyggande behandlingen som dödar eventuella mikroorganismer och förhindrar en ny tillväxt.
 
Bio-Protect 2 blandar sig fullt ut i dieseln och kondensvattnet och förbränns helt.
Bio-Protect 2 förorsakar inga skador i motorer eller i andra maskindelar.
Bio-Protect 2 är inte miljöfarligt.
Bio-Protect 2 är inte transportfarligt, kan flygfraktas över hela världen.
Bio-Protect 2 har obegränsad hållbarhet.
 
Förebyggande docering.                                                 
100 ml räcker till hela   500 liter diesel.                              Pris:  144 kr inkl moms                                           
250 ml räcker till hela 1250 liter diesel.                              Pris:  347 kr inkl moms                                 
500 ml räcker till hela 2500 liter diesel.                              Pris:  597 kr inkl moms            
Dubbel docering vid bekämpning.